Spring naar inhoud

inclusie

Heel Lunetten denkt mee en beslist over Lunetten

Met dit motto gaan we aan de slag. Wij willen bereiken dat alle inwoners van Lunetten de mogelijkheid hebben om mee te denken en te beslissen over wat er in onze wijk Lunetten  gebeurt. We denken aan het maken van plannen, zowel van bewoners als de gemeente en de uitvoering ervan.
Aan de gemeenteraad vragen we vooraf wat ze van dit idee vinden, zodat we van te voren weten of we echt iets in gang kunnen gaan zetten.
We hechten er belang aan om plannen te maken in co-creatie met de gemeente. Dat betekent dat we een zeer nauwe samenwerking willen tussen bewoners en ambtenaren, ieder op persoonlijke titel met eigen expertise.