Spring naar inhoud

PR

De werkgroep PR is ontstaan vanwege de communicatie met Lunetten over de burgertop. Ook na de burgertop is deze werkgroep actief gebleven. Nog steeds vanwege de communicatie met Lunetten. Daarnaast geeft deze werkgroep invulling aan 2 ambities van de burgertop.
De eerste is het meer promoten van Lunetten. De tweede is de invulling van een informatieplek voor alle Lunettenaren. Dat gebeurt in eerste instantie digitaal op een website (www.lunetten.nl) en daarna wordt gekeken of ook via informatieborden de activiteiten onder de aandacht gebracht kunnen worden.